ا نتخاب زبان

Persian (Iran Islamic)English (United Kingdom)

از عموم دوستان , همکاران و مشتریان ارجمند دعوت می شود تا از غرفه شرکت نگارحک در بیست و دومین نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته بندی تهران بازدید فرمایند.


تاریخ بازدید :  از 2 تا 5 دی 1394 به مدت 4 روز
ساعات بازدید : 9 تا 16

 

مکان: محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران - سالن 44/A خلیج فارس غرفه 14