اخبار و مقالات

به رسم سالهای گذشته و با هدف تقدیر از کارکنان نمونه و بررسی عملکرد سال 1400 و تبیین اهداف و برنامه های سال جاری، نهمین جشن سالانه گروه صنعتی نگار روز پنجشنبه 29 اردیبهشت سال 1401 با حضور کلیه پرسنل، مدیران و مهمانان مدعو در محل شرکت برگزار گردید