اخبار و مقالات

به رسم سالهای گذشته و با هدف تقدیر از کارکنان نمونه و بررسی عملکرد سال 1400 و تبیین اهداف و برنامه های سال جاری، نهمین جشن سالانه گروه صنعتی نگار روز پنجشنبه 29 اردیبهشت سال 1401 با حضور کلیه پرسنل، مدیران و مهمانان مدعو در محل شرکت برگزار گردید

یازدهمین جشن سالانه گروه صنعتی نگار، 13 اردیبهشت ماه 1403 با حضور مهمان ویژه؛ حجه الاسلام و المسلیمن آقای دکتر میر تاج الدینی برگزار گردید.

یازدهمین جشن سالانه گروه صنعتی نگار، 13 اردیبهشت ماه 1403 برگزار گردید.این مراسم که با روز جهانی کار و کارگر مصادف گردیده بود، با شکوهی خاص و با حضور مهمان ویژه؛ حجه الاسلام و المسلیمن آقای دکتر میر تاج الدینی نماینده محترم دوره های هفتم، هشتم و یازدهم مردم شهرهای تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی، سایر مدعوین و کلیه پرسنل شرکت های نگارحک و مهر نقش نگار آذربایجان برگزار گردید.