مشتریان ما

گروه صنعتی نگار به وجود مشتریان باارزش و معتبر خود مفتخر است که سال‌هاست از اقصی نقاط کشور و همچنین فراتر از مرزهای کشورمان، به این شرکت اعتماد کرده و از خدمات سیلندرسازی و ساخت کلیشه چاپ بهره‌مند می‌شوند.

گروه صنعتی نگار

تعدادی از مشتریان ما

گروه صنعتی نگار